Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB har ingått en avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i Empir Solutions AB och avser genomför en riktad apportemission

16:00 / 23 December 2016 Empir Group Press release

MSC Group AB (MSC Group) har den 23 december 2016 ingått en icke-bindande avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i Empir Solutions AB (ESAB) som bedriver en liknande systemutvecklings- och infraförvaltningsaffär som MSC på västkusten. ESAB har kontor och verksamhet på orterna Uddevalla, Trollhättan, Skövde och Göteborg. Säljare är Empir Group AB (Empir Group), som idag är största ägare i MSC Group (11,4% av rösterna 13,4% av kapitalet per 2016-11-30).

Genomförs förvärvet avses köpeskillingen erläggas dels genom en kontant del 14 Mkr och dels genom en riktad nyemission (apportemission) om 5 500 000 B-aktier riktad till säljaren. Avslutskursen den 22 december var 2,17 i MSC. Den förvärvade verksamheten beräknas kunna förvärvas under första kvartalet 2017 och är en viktig del i ledningens och styrelsen arbete att exekvera på styrelsen fortsatta tillväxtstrategi.
Ett slutligt avtal blir villkorat av bl.a. att en extra bolagsstämma i MSC Group godkänner förvärvet och beslutar om en riktad nyemission till Empir Group, dels att ett oberoende värderingsutlåtande föreläggs stämman, samt att en tillfredställande due diligence har genomförts av MSC.
Empir Solution AB är en välrenommerad IT-konsult och infraförvaltningsverksamhet med sitt ursprung i Uddevalla men sedan många år också med kontor och personal i Göteborg, Trollhättan och Skövde. ESAB omsätter rullande 12 månader ca 40 mkr och ca 38 anställda med lönsamhet sedan många år och med en stor andel årligen återköpande kundkrets med utspridning primärt på den svenska marknaden. Verksamheten har många likheter med MSC gruppen, däribland en kvalificerad systemutveckling, men också med betydande inslag av löpande förvaltning av kunders system- och inframiljöer, inkluderande egen datahall med driftsavtal och förvaltningsorganisation. ESAB kompletterar också med ett antal egna produktkoncept med betydande antal kunder inom bl.a. offenlig verksamhet.
ESAB tillför MSC en bättre geografisk täckning i Sverige som tillsamman med den tidigare annonserade affären i Jönköping ger MSC rikstäckande IT och systemutvecklingskapacitet. ESAB tillför en tydligt ökad lönsamhet till dagens MSC affärer och en bättre intäktsmodell med mer kompletta åtaganden och ökad andel funktionell försäljning med löpande intäkter över tiden. ESAB stärker balansen i MSC affärer som helhet då dagens MSC affär är förhållandevis tung på resurskonsulting med varierande lönsamhet över tiden.
Lars Save, VD och koncernchef i MSC Group, säger "att det är en stor stolthet att kunna annonsera detta förvärv som vi har arbetet länge för. Empir Solutions är en IT pärla på västkusten som osedvanligt väl kompletterar vår MSC verksamhet i övriga landet. Empirs "modes of operations" i form av sin högre lönsamhet kan övriga MSC lära en hel del av. Dessutom innehåller Empir ett par mycket spännande produkter inom stora marknadssegment, något MSC nästan saknar helt idag. "
Robert Carlén, ordförande i Empir Group AB säger "vi ser detta som en fin möjlighet och ett naturligt nästa steg för Empir Solutions och våra duktiga medarbetare att med hjälp av MSC få täckning över hela Sverige både avseende försäljningen och tillgången till ett nätverk av kunder och resurser som för en snabbare utveckling i vår del av landet . Vi ser också att Empir Groups kvarvarande industriella verksamhet kan ges ett bättre tillväxtfokus samtidigt som Empir Solutions verksamhet kommer att adderas nya värden vilket kommer att främja fortsatt god lönsamhet och tillväxt."
För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:
VD, Lars Save
Lars.Save@msc.se
+46 70 590 18 22
Om MSC Group AB
MSC tillhandahåller konsulttjänster i Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap-listan på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 klockan 16:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/