Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Pressmedelande MSC

09:34 / 17 February 2016 Empir Group Press release

Styrelsen för MSC Group meddelade idag att Lars Save på styrelsens initiativ lämnar sin befattning som VD och koncernchef för MSC Group. Lars Save kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till den 15 maj 2016. MSC Groups styrelse har mot bakgrund av ledningsförändringen även beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som skulle hållas den 26 februari 2016 och den nyemission som stämman skulle besluta om.

Processen för att hitta en ny VD och koncernchef för MSC Group kommer att inledas omgående. Den nya VDn kommer att ha en mycket viktig roll i nästa fas i MSC Groups förändringsarbete. Styrelsen kommer tillsammans med bolagsledningen att utvärdera om MSC Group ska fortsätta den expansiva tillväxtstrategi som inleddes med förvärven av bolagen Frontwalker och Racasse hösten 2015 och vilket behov av kapital bolaget i så fall kommer att ha, eller om bolaget för att stärka koncernens finansiella ställning ska inrikta sig på att integrera och skapa tillväxt i den befintliga verksamheten.

Mot bakgrund av att styrelsen avser att utvärdera bolagets strategi, långsiktiga mål och behov av kapital har styrelsen även beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som skulle hållas den 26 februari 2016 och den företrädesemission som stämman skulle fatta beslut om.

"Vi vill tacka Lars Save för de insatser och den energi som han har lagt ned för MSC under en mycket intensiv period där stort fokus har varit att genomföra ett antal företagsförvärv" säger Peter Gustafson, styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Peter Gustafson, styrelsens ordförande, tel 073-442 46 62,

e-post: pg@greencapitalpartners.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/