Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

16:42 / 12 May 2016 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument B aktier
Innehavare Arpeggio AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 524 814
Antal rösträtter 1 524 814
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-05-12
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 258 054
 - direkt innehavda rösträtter 1 258 054
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,6 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,8 % 1 258 054
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,8 % 1 258 054
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 258 054
 - andel av rösträtter 6,8 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sven Joel Härgestam
 - telefon 070 6747268
 - mejl svenjoel.hargestam@kaleido.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/