Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC:s tillväxtstrategi ligger fast, Lars Save stannar som VD och koncernchef och utökar koncernledningen.

13:00 / 11 May 2016 Empir Group Press release

Den nya styrelsen i MSC bekräftar att bolagets tillväxtstrategi ligger fast och förnyar samtidigt VD och koncernchefen Lars Saves anställningsavtal. Styrelsen konstaterar att den tillväxtstrategi som Lars ligger bakom och som har tredubblat koncernens verksamhet sedan augusti 2015 har en betydande förankring bland ägarna. Bolaget meddelade, den 17 februari, att VD:s avtal sagts upp och skulle upphört den 15 maj. Det förnyade anställningsavtalet löper tillsvidare och med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Per Hallerby, styrelsens nya ordförande säger, "jag ser med tillförsikt att Lars fortsatt vill anta utmaningen och ta ansvar för att genomföra det strukturarbete han framgångsrikt påbörjat. Den tillväxt och det stora förändringsarbete Lars leder är en absolut nödvändighet för att inte bara skapa tillväxt utan framförallt lönsamhet och avkastning till aktieägarna."

Lars Save, VD och koncernchef, säger, "att få fortsatt förtroende att leda MSC-koncernen in i framtiden glädjer mig. Det saknas förvisso inte utmaningar, men jag ser också stor potential och är övertygad att vi de senaste 9 månaderna gjort stora framsteg i vårt förnyelsearbete. Vi har både insikten, förmågan och viljan att göra det som behövs för att MSC skall kunna ta sin plats på marknaden."

I samband med dessa beslut kompletteras koncernledningen med Torbjörn Skog, VD för dotterbolaget Racasse AB. Koncernledningen utgörs därmed av Lars Save, CEO, Torbjörn Nilsson CFO, Henrik Stenström, VD dotterbolag och COO samt Torbjörn Skog, VD dotterbolag.

Styrelsen består sedan årsstämman den 10 maj av ordförande Per Hallerby och ledamöterna Per Råghall, Margaretha Strandbacke, Jan Save och Carina Erlandsson.

För ytterligare information kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 klockan 13.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/