Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

13:38 / 22 August 2016 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument Aktie serie B
Innehavare Alfanode AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 302 737
Antal rösträtter 178 621
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-08-22
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 354 737
 - direkt innehavda rösträtter 183 821
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 2,42 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,06 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,06 % 354 737
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,06 % 354 737
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Save
 - telefon 070 590 18 22
 - mejl Lars.Save@Saveit.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/