Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

MSC Group offentliggör utfall i nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kana...

09:45 / 1 Dec Empir Group Press release

MSC Group offentliggör tilläggsprospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kana...

15:00 / 27 Nov Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

23:54 / 4 Oct Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

22:42 / 4 Oct Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

14:21 / 31 Aug Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Juni 2017

Januari - Juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 100,7 (83,6) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-3,0) ...

09:20 / 24 Aug Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Juni 2017

Januari - Juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 100,7 (83,6) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-3,0) ...

08:30 / 24 Aug Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

15:58 / 10 Jul Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

08:07 / 6 Jul Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:26 / 31 May Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

12:48 / 22 May Empir Group Press release

Kommuniké från årsstämma i MSC Group AB

MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockh...

17:53 / 17 May Empir Group Press release

Delårsrapport Januari - Mars 2017

Januari - Mars 2017
Nettoomsättningen uppgick till 47,4 (41,3) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (-3,1) m...

08:30 / 17 May Empir Group Press release

Antalet aktier och röster i MSC Group AB

28 april 2017
Som tidigare offentliggjorts har antalet aktier av serie B i MSC Group AB ("MSC") ökat med 6 000 000. Antalet röster i MSC har dä...

08:30 / 28 Apr Empir Group Press release

Kallelse till Årsstämma 2017 i MSC Group AB

Aktieägarna i MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2017 klockan 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveav...

08:15 / 12 Apr Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

07:29 / 7 Apr Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:41 / 14 Mar Empir Group Press release

MSC förvärvar Mjukvaruingenjörerna

1 mars 2017
MSC fortsätter sin förvärvsdrivna expansion och förstärker sin närvaro i södra delen av Sverige med att förvärva 100 % av Mjukvarui...

08:45 / 1 Mar Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 2016

Januari - December 2016
Nettoomsättningen uppgick till 157,0 (73,1) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-...

08:30 / 14 Feb Empir Group Press release

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC GROUP AB

Aktieägarna i MSC Group AB, org.nr 556313-5309, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 februari 2017 klockan 16.00 i Bo...

15:04 / 25 Jan Empir Group Press release