Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Fredrik de Try utses till ny VD i dotterbolaget GenericSystems Sweden AB

14:24 / 17 October 2017 Empir Group Press release

Stockholm den 17 oktober 2017

Styrelsen i Generic Systems Sweden AB har utsett Fredrik de Try till ny VD. Fredrik kommer under hösten att gå parallellt med tf VD Torbjörn Skog och tillträder formellt som ny VD på Generic Systems 1 december 2017.

Fredrik de Try har en lång erfarenhet inom försvarsindustrin och har bl.a. innehaft flera chefsbefattningar inom Saab. Fredrik har även varit VD på konsultföretaget Sjöland & Thyselius fram till dess att bolaget förvärvades av ÅF i slutet av 2016. Fredrik de Try innehar en Tekn. Lic från KTH.

- "Jag ser mycket fram emot att komma in som VD i Generic System i detta spännande skede. Generic Systems har mycket stark kompetens inom domänen och det är med nyfikenhet jag kommer att anta uppgiften att arbeta med denna kompetenta grupp och dess kunder" säger Fredrik de Try.

Torbjörn Skog, styrelseordförande Generic Systems säger: "Med sin bakgrund och sina professionella och personliga kvaliteter känns Fredrik som den perfekta kandidaten att leda Generic Systems in i framtiden. För MSC-koncernen är förvärvet av Generic Systems och rekryteringen av en ny VD en strategiskt viktig satsning inom ett nytt spännande område, försvar och samhällssäkerhet, där vi nu som ett komplement till våra systemutvecklingskonsulter och IT-tjänster kan erbjuda kvalificerade teknikkonsulter till framförallt försvarssektorn."

Fredrik de Try kommer även att ingå i MSC-koncernens ledningsgrupp.

För mer information besök www.msc.se eller kontakta:

Torbjörn Skog, styrelseordf. Generic Systems Sweden AB

torbjorn.skog@generic.se

+46 708 890 894

Om Generic Systems Sweden AB

Generic Systems erbjuder högkvalitativa tjänster för teknisk systemutveckling, tekniskt upphandlingsstöd, projektledning och verksamhetsutveckling. Kunderna återfinns främst inom försvar och samhällssäkerhet, offentlig sektor samt produktutvecklande organisationer inom områdena telekommunikation, transport/infrastruktur och medicinsk teknik. Konsultorganisationen består av ca 40 medarbetare och bolaget omsätter ca 50 MSEK. Generic Systems ingår i MSC Group sedan juni 2017. För mer information om Generic Systems, se www.generic.se.

Om MSC Group AB

MSC Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla verkar inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar MSC tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en
rad olika branscher och tillämpningar. MSC Group är sedan 1998 noterat på Nasdaqs OMX Stockholm Small Cap-lista. För mer information om MSC Group, se www.msc.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/