Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Groups VD Lars Save utreds av Ekobrottsmyndigheten för insiderhandel som inte relaterar till MSC Group

10:45 / 24 November 2017 Empir Group Press release

MSC Group AB har informerats om att bolagets VD, Lars Save, för närvarande är under utredning för insiderhandel kopplat till egna investeringar som inte relaterar till MSC Group.

Ekobrottsmyndigheten anhöll den 21 november 2017 Lars Save misstänkt för grovt insiderbrott avseende tre aktieaffärer i Amnode AB, listat på AktieTorget. Efter förhör har Save nu släppts. Save förnekar brott och menar att det helt saknas grund för de anklagelser som riktas mot honom. Han avser att samarbeta med Ekobrottsmyndigheten för att säkerställa att alla relevanta omständigheter framkommer. Han vill inte kommentera frågan ytterligare innan Ekobrottsmyndigheten har gått vidare i sin utredning.

"Jag har blivit informerad av Lars Save om det inträffade och har fullt förtroende för honom. Under många år av gott samarbete har jag aldrig haft någon anledning att tvivla på hans omdöme", säger Per Hallerby, styrelseordförande för MSC Group.

Lars Save kvarstår som VD för MSC Group.

För frågor med anledning av utredningen hänvisas till Lars Saves ombud, advokat Ola Hansson, Hamilton Advokatbyrå, 076-645 13 03.

För mer information kontakta:
Per Hallerby, styrelseordförande för MSC Group, 070-658 68 68

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017, kl. 10.45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/