Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier utgivna genom apportemission

11:34 / 28 February 2017 Empir Group Press release

Styrelsen för MSC Group AB har upprättat prospekt avseende apportemission av aktier som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Apportemissionen är riktad till Empir Group AB med anledning av MSC Group AB:s förvärv av samtliga aktier i Empir Solutions AB från Empir Group AB. Prospektet hålls nu tillgängligt på bolagets webbplats www.msc.se.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/