Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

10:41 / 14 March 2017 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument SE0000395105 B
Innehavare Empir Group AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 5 733 436
Antal rösträtter 573 343,6
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2017-03-10
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 11 733 436
 - direkt innehavda rösträtter 1 139 694,7
 - indirekt innehavda rösträtter 33 648,9
Andel
 - aktier 23,44 %
 - direkt innehavda rösträtter 19,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,59 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,49 % 11 733 436
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 20,49 % 11 733 436
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 173 343,6
 - andel av rösträtter 20,49 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Anders Hibell
 - telefon 0708443801
 - mejl anders.hibell@empir.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/