Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC förvärvar Mjukvaruingenjörerna

08:45 / 1 March 2017 Empir Group Press release

1 mars 2017

MSC fortsätter sin förvärvsdrivna expansion och förstärker sin närvaro i södra delen av Sverige med att förvärva 100 % av Mjukvaruingenjörerna i Sverige AB, (MVI), www.mviab.se i Malmö. MVI är en IT konsultverksamhet med långvariga uppdrag hos stora företag och myndigheter. Med sina kvalificerade och erfarna IT konsulter är MVI ett fint komplement till MSC dotterbolag Frontwalker Malmö AB. Tillsammans skapas förutsättningar för MSC att växa snabbare och att ta större marknadsandelar i denna intressanta del av Sverige.

MSC erlägger en kontant köpeskilling om ca 1,5 mkr med tilläggsköpeskilling de kommande 12 månaderna baserat på utvecklingen i den övertagna verksamheten. Verksamheterna i Malmö kommer på sikt att samlokaliseras och utnyttja hela MSC koncernens resursbas av kvalificerade IT konsulter och försäljningskanaler. Övertagandet sker omedelbart per 1 mars 2017 och beräknas påverka MSC intjäningsförmåga positivt innevarande år. Säljaren vilken ingår i MVIs ledning kommer att kvarstå i MVIs nya ledningsgrupp.

Lars Save, VD och Koncernchef i MSC Group, "det är sällan man ser en så bra match mellan två mindre enheter på samma ort där båda blir starkare och vinner på att slå ihop sina verksamheter för att utveckla varandras affärer. Att knyta lokala marknader till en större nationell verksamhet är kärnan i MSC's tillväxtstrategi. MSC har idag lokal närvaro i 8 städer, med lokalkontor i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Uddevalla, Trollhättan, Göteborg och Malmö. MSC beräknar omsätta drygt 200 mkr under 2017."

Gustav Axstrand, VD i Mjukvaruingenjörerna i Sverige, " vi är väldigt glada över att bli en del av MSC, att få möjligheten att vara en viktig del av ett väsentligt större IT sammanhang i Sverige. Den starka utvecklingen i södra Sverige inom IT medför att vi som en del av MSC kommer att kunna bli ännu starkare i vårt tjänsteutbud till våra kunder. Det här ser jag som en mycket positiv utveckling för oss samtidigt som jag ser MSC och Frontwalker som just den partner som kommer att få oss att lyfta ".

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 klockan 08.45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/