Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group AB slutför förvärv av Empir Solutions AB

18:15 / 1 March 2017 Empir Group Press release

MSC Group AB har nu slutfört förvärvet av samtliga aktier i Empir Solutions AB genom att genomföra den apportemission om 6 000 000 aktier av serie B som beslutats av extra bolagsstämma den 27 februari 2017. De nyemitterade aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm inom kort.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/