Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

11:26 / 31 May 2017 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument b-aktier
Innehavare Roskva Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 958 406
Antal rösträtter 295 840
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-05-31
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 958 406
 - direkt innehavda rösträtter 295 840
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,91 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,91 % 2 958 406
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,91 % 2 958 406
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Björn Lagerholm
 - telefon 0709-450702
 - mejl roskva@telia.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/