Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

19:23 / 8 January 2018 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument SE0000395105 aktier
Innehavare Lars Save
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 970 238
Antal rösträtter 305 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2018-01-08
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 050 000
 - direkt innehavda rösträtter 305 000
 - indirekt innehavda rösträtter 1 229 477
Andel
 - aktier 4,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 4 %
 - indirekt innehavda rösträtter 16 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20 % 3 050 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 20 % 3 050 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 229 477
 - andel av rösträtter 16 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Save
 - telefon 0705901822
 - mejl Lars.Save@Saveit.se
 
Kommentar
Det indirekta ägandet sker genom Bolaget Alfanode AB som jag kontroller.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/