Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Empir Group AB

08:00 / 31 January 2018 Empir Group Press release

Antalet aktier och röster i Empir Group AB ("Empir") har ändrats under januari månad till följd av registrering av bolagets företrädesemission och den därefter genomförda sammanläggningen av aktier. 

Inom ramen för företrädesemissionen tecknades 266 666 aktier av serie A och 7 345 038 aktier av serie B. Därefter genomförde Empir en sammanläggning av aktier, genom vilken 20 aktier av serie A sammanlades till 1 aktie av serie A och 20 aktier av serie B sammanlades till 1 aktie av serie B.

Efter företrädesemissionen och sammanläggningen av aktier uppgår aktiekapitalet i Empir per den 31 januari 2017, den sista handelsdagen i månaden, till 37 743 464,76 kronor, fördelat på 3 357 207 aktier, varav 53 333 aktier av serie A och 3 303 874 aktier av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Totalt uppgår antalet röster i Empir till 383 720,4. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 70 590 18 22

Om Empir Group AB

Empir tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar Empir IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. Empir har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. Empir grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/