Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

10:42 / 10 December 2018 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument B shares
Innehavare Anzena Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-12-06
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 450 000
 - direkt innehavda rösträtter 45 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,93479 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,77275 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,77275 % 450 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,77275 % 450 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 45 000
 - andel av rösträtter 8,77275 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Tommy Bergqvist
 - telefon 0763481375
 - mejl tommy.bergqvist@anzena.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/