Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

21:46 / 21 December 2018 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010769182 AK B
Innehavare Lars Save
 
Före transaktionen
Antal aktier 203 771
Antal rösträtter 28 771
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-12-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 203 771
 - direkt innehavda rösträtter 28 771
 - indirekt innehavda rösträtter 28 771
Andel
 - aktier 4,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 9 %
 - indirekt innehavda rösträtter 9 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 18 % 203 771
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 18 % 203 771
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Save
 - telefon 070 590 18 22
 - mejl Lars.Save@Saveit.se
 
Kommentar
Passiv flaggning på grund av bolagshändelse nyemission, passerat 5 % gräns på nergång på grund av utspädning. Offentliggörs den 28 december
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/