Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

09:11 / 22 December 2018 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010769182 AK B
Innehavare Savenode AB, Savenode AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 211 437
Antal rösträtter 21 143,7
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-12-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 211 437
 - direkt innehavda rösträtter 21 143,7
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,1 % 211 437
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,1 % 211 437
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 21 143,7
 - andel av rösträtter 4,11 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sven Save
 - telefon 0706220270
 - mejl sven.save@telia.com
 
Kommentar
Passiv flaggning på grund av bolagshändelse, nyemission. Passerat 5% gräns på grund av utspädning, Offentliggörs den 28 december 2018.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/