Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

17:37 / 18 May 2018 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010769182 Empir B
Innehavare Lars Save
 
Före transaktionen
Antal aktier 50 500
Antal rösträtter 5 050
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-05-18
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 137 078
 - direkt innehavda rösträtter 33 487,1
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,94 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,47 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,47 % 137 078
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,47 % 137 078
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 33 487,1
 - andel av rösträtter 8,47 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Save
 - telefon 0705901822
 - mejl Lars.Save@Saveit.se
 
Kommentar
Erhållen utdelning.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/