Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Styrelsen för Empir Group drar tillbaka förslag till vinstutdelning

08:30 / 11 May 2018 Empir Group Press release

Styrelsen för Empir Group AB har beslutat att dra tillbaka det i bokslutskommunikén, årsredovisningen och i kallelsen till årsstämman intagna förslaget till vinstutdelning om 0,81 öre per aktie. Därmed föreslås hela det fria egna kapitalet balanseras i ny räkning. Det reviderade förslaget kommer tillsammans med den föreslagna företrädesemissionen att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra framtida företagsförvärv på för bolaget förmånliga villkor. Den tidigare kommunicerade utdelningspolicyn ligger fast.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2018 kl. 08.30 CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/