Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

09:47 / 4 January 2019 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument B-shares
Innehavare Arpeggio AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 206 298
Antal rösträtter 20 630
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-12-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 206 298
 - direkt innehavda rösträtter 20 630
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,5545 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,0218 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,0218 % 206 298
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,0218 % 206 298
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 20 630
 - andel av rösträtter 4,0218 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sven Joel Härgestam
 - telefon 0046706747268
 - mejl svenjoel.hargestam@kaleido.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/