Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Empir har förvärvat aktier i Appnode Group AB och äger nu samtliga aktier i underkoncernen Appnode

15:20 / 17 November 2020 Empir Group Press release

Empir Group AB ("Empir" eller "Bolaget") har köpt de sista 42 aktierna i sin underkoncern Appnode Group AB, motsvarande 4,03 procent av det totala antalet aktier i bolaget, från Hammarhyttan AB för 3 miljoner kronor kontant. Efter förvärvet, som värderar Appnode Group AB till cirka 74,4 miljoner kronor, innehar Empir samtliga aktier i den underkoncern till Empir som Appnode utgör.

Som Empir offentliggjort genom pressmeddelande den 6 november 2020 har Empir även ingått avtal med Xavitech AB om att avyttra resterande 51 procent av aktierna i den andra underkoncernen Frontwalker Group AB till Xavitech AB, villkorat av godkännande från aktieägarna i såväl Empir som Xavitech AB på extra stämmor den 11 december. Om transaktionen fullföljs kommer Xavitech AB således att äga samtliga aktier i Frontwalker Group AB medan Empir fortsatt är majoritetsägare i Xavitech AB. Den transaktionen värderar Frontwalker Group AB till cirka 50 miljoner kronor.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 15.20 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/