Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Organisationsförändringar i Empirs dotterbolag Frontwalker Group AB

08:00 / 16 November 2020 Empir Group Press release

16 november 2020

Empir Group AB:s ("Empir") dotterbolag Frontwalker Group AB ("Frontwalker Group") har utsett Anders Hibell till ny VD och chef för underkoncernen Frontwalker. Anders Hibell blir även ny medlem i Empirs koncernledning. Hibell tillträder båda rollerna med omedelbar verkan. Avgående VD Torbjörn Skog, som för närvarande är styrelseledamot i Frontwalker Group, blir även styrelseordförande i Frontwalker Group, där han ersätter Lars Save som ordförande, och kvarstår som medlem av Empirs koncernledning. Samtidigt går Xavitech AB:s VD Lena Sundsvik in som ny styrelseledamot i Frontwalker Group tillsammans med Xavitech AB:s CFO Brita Lindblad som avgår som suppleant och blir ny styrelseledamot.

I och med dessa organisationsförändringar består Empirs koncernledning av Lars Save VD och koncernchef, Torbjörn Skog, Anders Hibell, Kajsa Lundfall och Torbjörn Nilsson, CFO

"Det är otroligt roligt att Empir genom en externt utförd rekrytering lyckats få Anders Hibell tillbaka till koncernen efter några års frånvaro. Anders har lång operativ erfarenhet av konsultativ IT verksamhet i Sverige och i USA. Jag är tacksam att han vill ta sig an uppgiften att vara VD och koncernchef för Frontwalker Group med ambitionen att åter få koncernen att växa. Jag önskar honom också varmt välkommen till Empirs koncernledning", säger Lars Save, VD och koncernchef för Empir Group AB.

"Det är med stor energi och entusiasm som jag tar vid som VD och koncernchef. Jag ser fram emot att få leda en företagsgrupp med stark kompetens och att utveckla koncernen tillsammans med styrelsen och dotterbolagens VD:ar. Vi fortsätter arbeta nära våra medarbetare och tillsammans kommer vi att generera tillväxt för bolagen genom att fokusera på att skapa värde för våra kunder, och ge de allra bästa karriärmöjligheterna för våra medarbetare", säger Anders Hibell, ny VD för Frontwalker Group och ny medlem av Empirs koncernledning.

"Det har varit en intensiv, händelserik och spännande tid som koncernchef på Frontwalker Group känns det nu väldigt bra att kunna lämna över ledarskapet till Anders Hibell. Med sina personliga kvaliteter och tidigare erfarenheter är jag övertygad om att Anders är helt rätt person att leda Frontwalker Group in i framtiden, och jag ser fram emot vårt kommande samarbete. Jag vill också passa på att tacka min ledningsgrupp, min styrelse, våra verksamhetsledare och sist men inte minst alla medarbetare för gott samarbete och fantastiskt fina insatser under min tid som VD och koncernchef ", säger Torbjörn Skog, tillträdande ordförande för Frontwalker Group.

Empir Group har för närvarande ett direkt ägande om 51 procent av aktierna i Frontwalker Group samt ett indirekt ägande i Frontwalker Group via Xavitech AB (som äger resterande 49 procent av aktierna i Frontwalker Group), där Empir är majoritetsägare. Som Empir offentliggjort genom pressmeddelande den 6 november 2020 har Empir ingått avtal med Xavitech AB om att avyttra resterande 51 procent av aktierna till Xavitech AB, villkorat av godkännande från aktieägarna i såväl Empir som Xavitech AB. Om transaktionen fullföljs kommer Xavitech AB således att äga samtliga aktier i Frontwalker Group medan Empir fortsatt är majoritetsägare i Xavitech AB.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 08.00 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/