Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

10:57 / 18 November 2020 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010769182 AK B
Innehavare Saveit Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 300 000
Antal rösträtter 30 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-11-16
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 50 000
 - direkt innehavda rösträtter 5 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,9 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,8 % 50 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 0,8 % 50 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 000
 - andel av rösträtter 0,8 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lars Save
 - telefon 0705901822
 - mejl lars.save@saveit.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/