Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB har slutfört avyttringen av aktier i Frontwalker Group AB

17:00 / 11 December 2020 Empir Group Press release

Empir Group AB ("Empir") har idag, den 11 december 2020, genomfört avyttringen av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Målbolaget") till Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Köparen").

Empir meddelade den 6 november 2020 att de ingått avtal med Köparen avseende avyttring av 77 955 aktier i Målbolaget. Avyttringen av aktierna i Målbolaget var villkorat av godkännande av såväl Empirs som Köparens aktieägare. Tidigare idag meddelade Empir att samtliga villkor för transaktionen hade uppfyllts och att transaktionen skulle genomföras inom kort. Transaktionen har nu genomförts. Efter transaktionen äger Empir inga aktier i Målbolaget, men kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i Köparen.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2020 kl. 17.00 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/