Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

22:09 / 10 December 2020 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010769182 AK B
Innehavare Lars Save
 
Före transaktionen
Antal aktier 150 000
Antal rösträtter 2,39
 
Transaktionen
Datum 2020-12-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 391 500
 - direkt innehavda rösträtter 50 000
 - indirekt innehavda rösträtter 341 500
Andel
 - aktier 7,07 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,4 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,2 % 391 500
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,2 % 391 500
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/