Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

14:02 / 18 December 2020 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010769182 B-shares
Innehavare Empir Group AB
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-12-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 312 821
 - direkt innehavda rösträtter 31 282
 - indirekt innehavda rösträtter 1 072
Andel
 - aktier 5,65058 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,98964 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,17113 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,16077 % 312 821
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,16077 % 312 821
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 31 282
 - andel av rösträtter 5,16077 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/