Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group AB

16:00 / 11 December 2020 Empir Group Press release

Empir Group AB ("Bolaget") har idag, den 11 december 2020, hållit extra bolagsstämma.

Vid stämman fattades beslut om att godkänna transaktionen med Xavitech AB (publ) ("Xavitech"), avseende avyttring av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB. I och med att även extra bolagsstämman i Xavitech idag beslutat att godkänna transaktionen är samtliga villkor för transaktionens genomförande uppfyllda. Tillträde beräknas ske inom kort.

Stämman beslutade vidare att dela ut 2 214 434 aktier av serie B i Xavitech, varvid fem (5) aktier i Bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till två (2) aktier av serie B i Xavitech. Stämman bemyndigade Bolagets styrelse att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Xavitech. Bolaget kommer att ombesörja att överskjutande andelar (fraktioner) säljs för berörda aktieägares räkning.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver

verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster

inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade

applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/