Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

13:02 / 9 September 2020 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010832337 Aktie
Innehavare Savenode AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 366 065
Antal rösträtter 41 270
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-09-08
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 401 228
 - direkt innehavda rösträtter 76 433
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,2 %
 - direkt innehavda rösträtter 12,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 12,1 % 401 228
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 12,1 % 401 228
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sven Save
 - telefon 0706220270
 - mejl sven.save@telia.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/