Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

13:52 / 5 October 2021 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010832337 A-shares
Innehavare Crafoord capital Partners AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 984 623
Antal rösträtter 984 623
 
Transaktionen
Datum 2021-10-05
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 024 968
 - direkt innehavda rösträtter 1 388 073
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 18,51431 %
 - direkt innehavda rösträtter 22,14042 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 22,14042 % 1 024 968
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 22,14042 % 1 024 968
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 388 073
 - andel av rösträtter 22,14042 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/