Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Styrelsen för Empir Group har beslutat att höja utdelningen för 2020

20:40 / 8 April 2021 Empir Group Press release

8 april 2021

Styrelsen för Empir Group AB ("Empir Group") har idag, mot bakgrund av försäljningarna av samtliga aktier i Advoco Communication AB, org.nr 556623-1048, respektive samtliga aktier i Frontnode AB, org.nr 556527-4064, beslutat att justera utdelningsförslaget för 2020. Förslaget från Empir Groups styrelse är att årsstämman fattar beslut om en vinstutdelning om 1,30 kronor per aktie, vilket skiljer sig från det tidigare kommunicerade förslaget om 0,65 kronor per aktie.

Genom försäljningarna av Advoco Communication AB och Frontnode AB har Empir Group tillförts 45,5 MSEK, cirka 8 kronor per aktie, i kontant likvid. Därutöver kan Empir Group komma att tillföras ytterligare högst 9,5 MSEK i form av en tilläggsköpeskilling. Följaktligen har styrelsen beslutat att till årsstämman 2021 i Empir Group inte föreslå den tidigare aviserade vinstutdelningen om 0,65 kronor per aktie, utan istället föreslå att årsstämman beslutar om en vinstutdelning om 1,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020.

"Empirs kassa har stärkts betydligt både genom ett bättre egengenererande kassaflöde och försäljningslikvider det senaste året. Det är rimligt att våra aktieägare på detta sätt kan ta del av resultatet av vårt arbete de gångna åren. Min förhoppning är att vi därmed har etablerat en ny högre utdelningsnivå som erbjuder investerare en intressant direktavkastning på sina Empir-aktier. Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag innebär den föreslagna utdelningen en direktavkastning på ca 10% på dagens avslutskurs om 13,40 kronor per aktie", säger Lars Save, VD för Empir Group.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 20.40 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/