Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

10:24 / 8 June 2021 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument B-AKTIER
Innehavare Stockfjord Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 635 723
Antal rösträtter 63 572
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-06-07
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 624 723
 - direkt innehavda rösträtter 62 472
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 11,28456 %
 - direkt innehavda rösträtter 9,96462 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,96462 % 624 723
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,96462 % 624 723
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 62 472
 - andel av rösträtter 9,96462 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/