Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Empir Group AB: Empir Group förlänger VD-avtal med Lars Save

17:30 / 21 September 2021 Empir Group Press release

21 september 2021

Empir Group AB ("Empir Group") offentliggjorde den 1 december 2020 att Lars Save meddelat att han önskar avgå som VD för Empir Group senast den 30 september 2021. Styrelsen för Empir Group och Lars Save har idag, den 21 september 2021, kommit överens om att förlänga avtalet i tolv månader, dvs. till och med den 30 september 2022.

Såväl Empir Group som Lars Save kan säga upp avtalet i förväg, med tillämpning av en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Styrelsens arbete med att rekrytera en ny VD fortgår.

Empir Groups kommunicerade strategi är att i huvudsak växa genom förvärv. Som följd av de avyttringar som har genomförts det senaste året har Empir Group en god kassa och goda möjligheter till nya förvärv, gärna lite större sådana. Vi är glada att Lars med sin stora erfarenhet, trots uppnådd pensioneringsålder, har accepterat att stanna kvar och tillsammans med styrelsen ta ansvar för förnyad expansion genom strategiska förvärv inom spännande IT-sektorer. Empir Group kan växa såväl organiskt, inom vårt segment Empir Apply och våra unika fordonsadministrativa Portify-lösningar, som via förvärv. Empir Group kan efter senaste årets avyttringar och en acceptabel utveckling för vår aktie, plus ca 80 % sedan årsskiftet, förvärva betydande nya verksamheter. Detta kan ske både med egna aktier och genom kontant betalning. Med den kommunicerade utdelningspolicyn med en fast utdelning om 1,50 kr per Empir Group-aktie erbjuder vi redan idag en god direktavkastning på en Empir Group-investering, säger Lena Sundsvik, styrelseordförande i Empir Group.

För mer information vänligen kontakta:

Lena Sundsvik, styrelseordförande

070 385 05 99

Lars Save, VD

070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2021 kl. 17.30 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/