Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

13:51 / 7 September 2021 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556313-5309 Empir Group AB
Instrument SE0010769182 B-shares
Innehavare Crafoord Capital Partners AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 472 515
Antal rösträtter 472 515
 
Transaktionen
Datum 2021-09-06
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 644 666
 - direkt innehavda rösträtter 644 666
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 11,6448 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,18273 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,18273 % 644 666
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,18273 % 644 666
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 644 666
 - andel av rösträtter 10,18273 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/