Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

ENLABS

Fast growing player in online gaming and affiliation

ENLABS

Nordic Leisure (NLAB) är moderbolag i en koncern som har två affärsområden, Onlinespel och Media- vilket i sin tur utgörs av affiliation med inriktning mot onlinespel. Bolagets marknadsfokus är främst inriktat mot Östeuropa och s.k emerging markets (utvecklingsmarknader). Nordic Leisure har som målsättning att växa såväl organiskt som via förvärv, och utvecklar sina verksamheter inom båda affärsområdena mot fler marknader.Koncernens två affärsområden

Affärsområdet Onlinespel (iGaming), konsolideras i den helägda dotterkoncernen Lifland Gaming Group vars dotterbolag har spellicenser i sex länder. Verksamheten drivs under varumärken som Optibet, BestCasino och BestPoker. Koncernen är marknadsledande i Baltikum och har kontor i Estland, Lettland, Spanien och på Malta.

Mer än 85% av gruppens spelintäkter kommer från reglerade marknader. NLAB arbetar med de flesta av spelindustrins större leverantörer, och all verksamhet sker på egenutvecklad plattform.

I maj 2017 träffades avtal om förvärv av Litauiska Baltic Bet, därmed blir NLAB den enda operatören inom onlinespel som är licensierad i alla de tre Baltiska staterna.

Affärsområdet Media består av Comskill Media, som har kontor i Tallinn och Marbella, samt Stockholmsbaserade Score24, som är en leverantör av sportresultat. Från och med juli 2017 ingår även två nyförvärvade verksamheter i affärsområdet. Future Lead Generation och Kama Net, båda bedriver affiliation med inriktning mot onlinecasino.

NLAB har en kommunicerad målsättning att under 2018 inom affärsområdet Onlinespel omsätta 40 MEUR med en EBITDA marginal om 15%. För affärsområdet Media är motsvarande mål att under 2018 uppnå en omsättning om 5 MEUR med en EBITDA marginal om 50%

Expansion och etablering på nya marknader 

Nordic Leisure strävar att växa organiskt- och via förvärv, och utvecklar kontinuerligt sina verksamheter inom båda affärsområdena till fler marknader.

Bolagets marknadsfokus är främst inriktat mot Östeuropa och andra utvecklingsmarknader.

Ett aktivt arbete sker konstant för att bredda produktutbudet och att anpassa det till de marknader där etableringar planeras.

Framtidsutsikter

Nordic Leisure ser en mycket stark efterfrågan inom de områden bolagsgruppen verkar. Vidare ser bolaget en omställning på många marknader där illegal oreglerad omsättning styrs om till legal reglerad omsättning hos licensierade operatörer, detta tack vare mer och kraftfullare myndighetsåtgärder kombinerat med större ansvarstagande från innehållsleverantörer, och en allmänt ökad kännedom i konsumentledet. Denna utveckling gynnar i betydande grad Nordic Leisures verksamheter.

För att nå sina finansiella målsättningar har Nordic Leisure för avsikt att utföra följande 2018:

• Att genom förvärv eller organisk etablering, påbörja verksamhet inom Nätspel på minst två nya reglerade marknader

• Att så snart möjlighet ges - ansöka om licens för nätspel i Sverige