Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

ENLABS

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

ENLABS: Delårsrapport januari - juni 2019

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2019
Intäkterna uppgick till 9,4 miljoner euro (7,0), en ökning med 35%.
Spelintäkterna ökade med...

08:00 / 7 Aug ENLABS Press release

ENLABS: Lanserar betting i Litauen

Sedan slutet av förra veckan erbjuder Enlabs betting online för den litauiska marknaden på spelportalen Optibet.
I oktober 2018 lanserades Op...

08:30 / 3 Jul ENLABS Press release

ENLABS: Lanserar poker i Estland

Enlabs fortsätter sin produktutveckling genom lansering av poker på Optibet, Baltikums ledande spelportal, för den estniska marknaden.
Likt l...

13:00 / 18 Jun ENLABS Press release

ENLABS: Delårsrapport januari - mars 2019

Första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2019
Intäkterna uppgick till 9,0 miljoner euro (7,1), en ökning med 26%.
Spelintäkterna ökade...

08:00 / 6 May ENLABS Press release

ENLABS: Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i ENLABS AB ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 23 maj klockan 10.00 på adress Grev Turegatan 3-5, Stockholm.
...

12:30 / 23 Apr ENLABS Press release

ENLABS: Årsredovisning 2018

Enlabs årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, enlabs.se.
Av miljö- och kostnadsskäl har Enlabs val...

08:00 / 12 Apr ENLABS Press release

ENLABS: Lanserar poker i Lettland

Enlabs lanserar poker från GG Network på varumärket Optibet i Lettland.
Enlabs utvecklar genom detta produktutbudet och stärker varumärket Op...

09:00 / 5 Apr ENLABS Press release

ENLABS: Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2018
Organisk tillväxt jämfört med föregående kvartal om 17,5%
Intäkterna uppgick till 8,9...

08:00 / 12 Feb ENLABS Press release