Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

ENLABS: Årsredovisning 2020

Enlabs AB ("Enlabs", "Bolaget") har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 skulle publiceras 2021-04-15. Med anledning...

20:28 / 15 Apr ENLABS Press release

ENLABS: Beslut om avnotering

Med anledning av att Entain Group genom dotterbolaget Bwin Holdings (Malta) Ltd, som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjuda...

21:17 / 7 Apr ENLABS Press release

ENLABS: Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2020
Intäkterna uppgick till 20,3 miljoner euro (11,2), en uppgång med 82%.
Den organiska ...

08:00 / 23 Feb ENLABS Press release