Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

Årsredovisning 2017

15:15 / 27 April 2018 ENLABS Press release

Nordic Leisure AB:s årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, nordicleisure.se.

Av miljö- och kostnadsskäl har Nordic Leisure AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats kommer årsstämman att äga rum den 18 maj 2018, klockan 10.00, på adress Grev Turegatan 3-5 (fjärde våningen) Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nordic Leisure AB

Robert Andersson, VD- och koncernchef
Tel: +356 - 770 329 28
Mail: robert.andersson@nordicleisure.se
Mail: ir@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 15:15 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/