Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

ENLABS: Inbjudan till presentation av Enlabs tredje kvartal 2019

09:30 / 30 October 2019 ENLABS Press release

Enlabs delårsrapport för perioden januari - september 2019 kommer att publiceras den 5 november 2019, kl. 08.00 CET. En presentation kommer att hållas 10.00 CET samma dag, där koncernens VD Robert Andersson och CFO George Ustinov presenterar rapporten.

Presentationen hålls på Redeyes kontor, adress Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Anmälan för att närvara vid presentationen görs via länk nedan:

https://www.lyyti.in/Enlabs_LiveQ_5_Nov_3247 (https://www.lyyti.in/Enlabs_LiveQ_5_Nov_3247)

En videopresentation kommer även sändas live och finnas tillgänglig via länk nedan:

https://www.redeye.se/live/enlabs-live-5-nov (https://www.redeye.se/live/enlabs-live-5-nov)

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor som besvaras under programpunkten Q&A som följer efter presentationen.

 

Videopresentationen kommer även att finnas tillgänglig i efterhand via Enlabs hemsida enlabs.se under rubriken Investors.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson

VD- och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se /  +371 2 7327810

 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/