Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

ENLABS: Delårsrapport januari - september 2019

08:00 / 5 November 2019 ENLABS Press release

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2019
 • Intäkterna uppgick till 10,0 miljoner euro (7,6), en ökning med 32%.
 • Spelintäkterna ökade med 39% till 9,2 miljoner euro (6,6).
 • Intäkterna från reglerade marknader var 94% av de totala intäkterna.
 • Antalet aktiva kunder var 37 536 (35 621), en uppgång med 5%.
 • Deponeringarna uppgick till 29,9 miljoner euro (20,8), en ökning med 43%.
 • Mediaintäkterna var 0,60 miljoner euro (0,69), en minskning med 12%.
 • Antalet NDC inom Media var 3 546 (1 424), en ökning med 149%.
 • Intäkterna från Solutions minskade med 15% till 0,27 miljoner euro (0,32).
 • EBITDA var 3,11 miljoner euro (2,44) och EBITDA-marginalen 31,0% (32,2).
 • Vinsten per aktie (VPA) ökade med 39% till 0,041 euro per aktie (0,029).
Niomånadersperioden: 1 januari - 30 september 2019
 • Intäkterna uppgick till 28,4 miljoner euro (21,7), en ökning med 31%.
 • EBITDA var 8,41 miljoner euro (6,39) och EBITDA-marginalen 29,6% (29,5).
 • Justerad EBITDA var 8,77 miljoner euro (6,86) och den justerade EBITDA-marginalen 30,8% (31,6).
 • Vinsten per aktie (VPA) ökade med 46% till 0,110 euro per aktie (0,075).

"Jag kommer aldrig tröttna på öppningsfrasen `Vårt bästa kvartal hittills'. Andra kvartalets starka momentum fortsatte in i det tredje kvartalet, och som koncern lyckades vi passera milstolpen 10 miljoner euro i intäkter, med en EBITDA-marginal om hela 31%. En balansräkning utan skulder och ett starkt kassaflöde gör att vi smidigt kan omvandla intäkter till nettoresultat. Dessutom ligger VPA-tillväxten kvar på en hög nivå (39%) tack vare affärsområdet Gaming, som återigen levererade med besked. Glädjande är också att Media fortsätter i rätt riktning. Det är alltså ingen överdrift att säga att trenden är positiv, och sammantaget kan vi konstatera att vi återigen har lyckats med ett starkt kvartal utan överraskningar.

"Utvecklingen var överlag solid under hela kvartalet, men i september slog vi rekord på alla fronter och utsikterna för fjärde kvartalet ser mycket lovande ut. Faktum är att vi inledde ännu starkare i oktober tack vare lanseringen av en hel del nytt innehåll, där vi tror att Evolution Gaming i Lettland kommer vara en av de tongivande drivkrafterna framöver. Vi är också i slutskedet av att migrera Optibet.com till vår nya plattform som certifierats av Maltas spelmyndighet. På så vis kommer vi ha ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande som ger oss utmärkta möjligheter att inta marknader 'Beyond the Baltics' - helt i linje med vår tidigare kommunicerade strategi.

"En stark kassa skapar förvärvsmöjligheter, och som vi sagt tidigare håller vi fortsatt utkik efter rätt tillfällen. Men i vissa fall är de bästa affärerna de man inte gör. Vi har ett stort ansvar gentemot alla våra aktieägare när det gäller att maximera värdet av vår kassa, och vi tänker använda den klokt." Säger VD och koncernchef för Enlabs Robert Andersson.

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt är tillgänglig via följande länk: https://www.enlabs.se/press/rapporter

En presentation av rapporten kommer hållas idag klockan 10.00 CET via följande länk: https://www.redeye.se/live/enlabs-live-5-nov

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se /+371 2 7327810

Adam Jonsson, Head of IR

adam.jonsson@enlabs.se/ +46 738200058

 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/