Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

ENLABS: Delårsrapport januari - mars 2019

08:00 / 6 May 2019 ENLABS Press release

Första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2019 
  • Intäkterna uppgick till 9,0 miljoner euro (7,1), en ökning med 26%.
  • Spelintäkterna ökade med 36% till 8,3 miljoner euro (6,1).
  • Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 95%.
  • Antalet aktiva kunder var 35 219 (34 838), en ökning med 1%.
  • Deponeringarna uppgick till 26,5 miljoner euro (16,3), en ökning med 63%.
  • Mediaintäkterna var 0,45 miljoner euro (0,71), en minskning med 36%.
  • I mediasegmentet var antalet NDC 2 633 (1 067), en uppgång med 147%.
  • Intäkterna från Solutions minskade med 14% till 0,29 miljoner euro (0,34).
  • EBITDA var 2,79 miljoner euro (2,15) och EBITDA-marginalen 31,0% (30,1%).
  • VPA-tillväxten var 41% och uppgick till 0,037 euro per aktie (0,026).

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns att läsa i sin helhet på www.enlabs.se.

En presentation av rapporten kommer hållas klockan 10.00 CET via följande länk:

https://www.redeye.se/live/enlabs-q1-2019 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se /+371 2 7327810

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/