Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

ENLABS: Bokslutskommuniké 2019

08:00 / 30 January 2020 ENLABS Press release

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2019
 • Intäkterna uppgick till 11,2 miljoner euro (8,9), en ökning med 25%.
 • Spelintäkterna ökade med 29% till 10,4 miljoner euro (8,0).
 • Intäkterna från reglerade marknader var 94% av de totala intäkterna.
 • Antalet aktiva kunder var 41 518 (37 087), en uppgång med 12%.
 • Deponeringarna var 33,7 miljoner euro (23,8), en ökning med 41%.
 • Mediaintäkterna var 0,54 miljoner euro (0,59), en minskning med 8%.
 • Antalet NDC inom Media var 5 040 (1 510), en ökning med 234%.
 • Intäkterna från Solutions minskade med 14% till 0,25 miljoner euro (0,29).
 • Justerad EBITDA var 3,48 miljoner euro (2,88) och den justerade EBITDA-marginalen 31,1% (32,2).
 • EBITDA var 3,17 miljoner euro (2,88) och EBITDA-marginalen 28,4% (32,2).
 • Justerat nettoresultat uppgick till 2,85 miljoner euro (2,47).
 • Nettoresultatet uppgick till 2,54 miljoner euro (2,47).
 • Justerad vinsttillväxt per aktie (VPA) om 15% till 0,045 euro per aktie (0,039).
Helåret 1 januari - 31 december 2019
 • Intäkterna uppgick till 39,6 miljoner euro (30,6), en uppgång på 29%.
 • Justerad EBITDA var 12,25 miljoner euro (9,74) och den justerade EBITDA-marginalen 30,9% (31,8).
 • EBITDA var 11,58 miljoner euro (9,27) och EBITDA-marginalen 29,2% (30,3).
 • Justerat nettoresultat uppgick till 10,11 miljoner euro (7,48).
 • Nettoresultatet uppgick till 9,44 miljoner euro (7,01).
 • Justerad vinsttillväxt per aktie (VPA) om 32% till 0,161 euro per aktie (0,122).

"Jag kommer aldrig tröttna på att få inleda VD-ordet med att säga att vi gjort vårt bästa kvartal hittills - och återigen var det ett riktigt teamwork. Vårt starka momentum höll i sig och intäkterna steg med 11% från tredje kvartalet. Den viktigaste förklaringen var våra produkter inom Casino, och särskilt glädjande var det att Litauen bidrog så starkt till den totala tillväxten. Bettingmarginalen var lägre än väntat - och även om det verkar ha varit ett problem i hela branschen under kvartalet är det ingen ursäkt. Det är vårt ansvar att säkra marginalerna, och vi ska se till att förbättra dem rejält under första kvartalet 2020.

"Fjärde kvartalet kan summeras med hög aktivitet och investeringar för framtiden. Jag är nöjd med 11% intäktsökning och fler än fyrtiotusen aktiva kunder. Dessutom var lönsamheten stabil trots stora investeringar i framtida tillväxt, vilket resulterade i en justerad EBITDA-marginal på 31%. Som nämnts var mediaintäkterna lägre än väntat och vi bestämde oss för att revidera strategin. Gaming fortsätter övertyga och de underliggande nyckeltalen pekar fortsatt i rätt riktning. Antalet aktiva kunder steg med 11% och deponeringarna med 13% på kvartalsbasis. Med tanke på de tuffa marknadsförhållandena för Media och en lägre bettingmarginal än förväntat anser jag att resultatet är godkänt, även om jag hade väntat mig betydligt mer efter en så stark oktobermånad." Säger VD och koncernchef för Enlabs Robert Andersson.

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt är tillgänglig via följande länk: https://www.enlabs.se/press/rapporter

En presentation av rapporten kommer hållas idag klockan 10.00 CET via följande länk: https://www.redeye.se/live/enlabs-live-q

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se /+371 2 7327810

Adam Jonsson, CFO

adam.jonsson@enlabs.se/ +46 738200058

 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/