Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ENLABS

ENLABS

ENLABS: Tvångsinlösen av resterande aktier i Global Gaming 555 AB

09:00 / 16 November 2020 ENLABS Press release

Enlabs AB ("Enlabs") har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Global Gaming 555 AB ("Global Gaming").

Genom pressmeddelande den 3 november 2020 offentliggjorde Enlabs sin avsikt att besluta om tvångsinlösen avseende resterande aktier i Global Gaming. Enlabs kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Global Gaming och har påkallat tvångsinlösen av resterade aktier i Global Gaming i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Peter Åström, Styrelseledamot
peter.astrom@enlabs.com/ +46 70-756 27 47

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom iGaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 300 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se,+46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/