Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Enzymatica

Enzyme-based medical products

Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.Affärsidé

Enzymaticas affärsidé är att utveckla medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Med framgångsrik försäljning i Skandinavien som bas, förstärkt med patent och bevisad funktion genom patientstudier, ska produkterna vara attraktiva för distributionspartners i resten av världen.

Enzymatica använder sig av ett unikt marint enzym (trypsin), som bildas i torskens bukspottskörtel. Enzymet är en biprodukt som utvinns vid fiskberedning (från fiskrens) och lämnar därför inget negativt ekologiskt avtryck. Enzymet har unika egenskaper som gör det superaktivt vid kroppstemperatur, cirka 37ºC, och det har över 40 gånger högre enzymatisk aktivitet än motsvarande enzym hos däggdjur. Dessa egenskaper gör enzymet mycket effektivt i att motverka sjukdomsrelaterade mikroorganismer såsom virus, bakterier och svamp samt främja sårläkningsprocesser.

Strategi 

Enzymaticas tillväxt sker främst genom kund- och marknadsfokus. Tillväxtstrategin omfattar tre fundament: att öka marknadsandelen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla nya produkter.

Öka marknadsandelen på befintliga marknader
I Skandinavien, där Bolaget har egen försäljning, ska marknadspositionen stärkas med bibehållen marginal. ColdZyme har etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna i SEK räknat på svenska apotek. I Danmark når bolaget ut bredare genom samarbete med fler apotekskedjor. För att få fler att prova produkten har ColdZyme OneCold lanserats som en instegsprodukt på samtliga marknader.

Geografisk expansion
Expansion till marknader med stor tillväxtpotential utanför Skandinavien ska ske via etablerade partners. För att Enzymatica ska få lönsamhet i sin affär är både prisnivå och volym viktiga parametrar vid förhandlingar med distributörer. Under de senaste åren har bolaget slutit distributionsavtal i bland annat Australien, Finland, Nya Zeeland, Spanien och Tyskland.

Unika produkter
Tillväxt av Bolagets enzymbaserade produktportfölj ska ske genom egen innovativ forskning och utveckling. Strategin är att identifiera medicinska behov inom i första hand övre luftvägarna och munhålan för vilket det inte finns någon behandling eller där behandling inte ger full effekt. I strategin framåt ingår att stärka bolagets teknologiplattform med fler produkter samt att fortsätta forska inom barriärteknologi

ColdZyme Munspray

ColdZyme Munspray är en receptfri medicinteknisk produkt som säljs på apotek och hälsobutiker. Med ColdZyme Munspray reduceras virusmängden i svalget. Detta innebär att risken för att förkylning ska bryta ut minskar och sjukdomsförloppet kan förkortas om man redan har blivit förkyld. Bäst effekt har produkten när den används förebyggande eller i ett tidigt skede av infektionen. Produkten finns i två storlekar. ColdZyme har en lokal, tillfällig verkan och kan användas av vuxna och barn över fyra år.

Enzymatica har under de senaste åren renodlat sin forskningsportfölj. Bolaget har stärkt dokumentationen kring ColdZyme. År 2016 förvärvades dessutom det isländska bolaget Zymetech. Genom förvärvet stärktes Enzymaticas forskningskompetens i synnerhet inom enzymteknologi och bolaget fick därigenom kontroll över den viktiga enzymproduktionen.

Marknaden

Förkylning är den vanligast förekommande infektionssjukdomen globalt och är en vanlig orsak till frånvaro från arbete och skola samt besök i sjukvården. Marknaden för förkylningsprodukter uppgick under 2015 till cirka 284 miljarder SEK och den genomsnittliga årliga tillväxten de senaste tio åren har uppgått till cirka 4,1 procent och förväntas uppgå till cirka 4,6 procent de kommande fem åren. USA är den största marknaden följt av Kina och Japan (Euromonitor).

Enzymatica har etablerat försäljning av ColdZyme på ett antal europeiska marknader. På sin hemmamarknad Sverige har företaget sedan lanseringen 2013 nått en position som en av de mest sålda förkylningsprodukterna.