Enzymbaserade medicintekniska produkter

Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.Affärsidé

Enzymaticas affärsidé är att utveckla medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Med framgångsrik försäljning i Skandinavien som bas, förstärkt med patent och bevisad funktion genom patientstudier, ska produkterna vara attraktiva för distributionspartners i resten av världen.

Strategi

Enzymaticas tillväxt sker främst genom kund- och marknadsfokus. Tillväxtstrategin omfattar tre fundament: att öka marknadsandelen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla nya produkter. 

 • Öka marknadsandelen på befintliga marknader
  I Skandinavien, där Bolaget har egen försäljning, ska marknadspositionen stärkas med bibehållen marginal. ColdZyme har etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna i SEK räknat på svenska apotek. I Danmark når bolaget ut bredare genom samarbete med fler apotekskedjor. För att få fler att prova produkten har ColdZyme OneCold lanserats som en instegsprodukt på samtliga marknader. 
   
 • Geografisk expansion
  Expansion till marknader med stor tillväxtpotential utanför Skandinavien ska ske via etablerade partners. För att Enzymatica ska få lönsamhet i sin affär är både prisnivå och volym viktiga parametrar vid förhandlingar med distributörer. Under de senaste åren har bolaget slutit distributionsavtal ibland annat Australien, Finland, Nya Zeeland, Spanien och Tyskland.  

 • Unika produkter
  Tillväxt av Bolagets enzymbaserade produktportfölj ska ske genom egen innovativ forskning och utveckling. Strategin är att identifiera medicinska behov inom i första hand övre luftvägarna och munhålan för vilket det inte finns någon behandling eller där behandling inte ger full effekt. I strategin framåt ingår att stärka Bolagets teknologiplattform med fler produkter samt att fortsätta forska inom barriärteknologi.  

FoU

Enzymatica har under de senaste åren renodlat sin forskningsportfölj. Fokus har varit dokumentation och forskning runt ColdZyme. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar Enzymatica medicintekniska produkter inom terapi terapiområdena övre luftvägsinfektioner och oral hälsa.

Genom förvärvet av det isländska bolaget Zymetech har Enzymatica stärkt sin forskningskompetens inom speciellt enzymteknologi, tillämpad enzymforskning samt förädling och formulering av det aktuella enzymet, vilket också möjliggör en breddning av användningsområdet för ColdZyme och underlättar framtagandet av nya produkter baserade på de båda företagens gemensamma teknologiplattform.

ColdZyme Munspray

ColdZyme Munspray är en receptfri medicinteknisk produkt som säljs på apotek och hälsobutiker. Med ColdZyme Munspray reducerar man virusmängden i svalget. Detta innebär att risken för att förkylning ska bryta ut minskar och att man kan förkorta sjukdomsförloppet om man redan har blivit förkyld. Bäst effekt har produkten när den används förebyggande eller i ett tidigt skede av infektionen.  

Produkten finns i två storlekar. Den större förpackningen räcker mot tre förkylningar och finns tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Spanien. Den mindre förpackningen räcker mot en förkylning och är lanserad på samtliga marknader som den stora förpackningen. ColdZyme har en lokal, tillfällig verkan och kan användas av vuxna och barn över 4 år.

Marknaden

Förkylning är den vanligast förekommande infektionssjukdomen globalt och är en vanlig orsak till frånvaro från arbete och skola samt besök i sjukvården. Marknaden för förkylningsprodukter uppgick under 2015 till cirka 284 miljarder SEK och den genomsnittliga årliga tillväxten de senaste tio åren har uppgått till cirka 4,1 procent och förväntas uppgå till cirka 4,6 procent de kommande fem åren. USA är den största marknaden följt av Kina och Japan (Euromonitor).

Enzymatica har etablerat försäljning av ColdZyme på ett tiotal marknader, exempelvis Sverige, Danmark, Spanien och Tyskland. På sin hemmamarknad Sverige har företaget sedan lanseringen 2013 nått en position som en av de mest sålda förkylningsprodukterna. Efter förvärvet av Zymetech har Enzymatica försäljning av förkylningssprayen PreCold på Island. Förvärvet möjliggör dessutom ett stärkt patentskydd för Coldzyme och Zymetechs produkter samt så får Enzymatica kontroll över enzymproduktionen. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.