News

Enzymatica

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News Select year
Enzymatica AB: Avslag för överklagan om Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland

10 Dec

14:30

Enzymatica AB: Enzymatica tillförs 98,7 MSEK efter avslutad nyemission

2 Dec

18:00

Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort

12 Nov

13:00

Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

5 Nov

11:15

Enzymatica AB: Enzymaticas företrädesemission är säkerställd till 100 procent

2 Nov

09:00

Enzymatica AB: Genombrottsavtal för Japan och lägre försäljning i Q3 på grund av restriktioner i Tyskland

31 Oct

08:30

Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

18 Oct

08:30

Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica AB beslutar om företrädesemission om 98,7 Mkr

18 Oct

08:00

Enzymatica AB: Enzymatica tecknar avtal för den japanska marknaden

18 Oct

07:30

Enzymatica AB: Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom

1 Oct

08:30

Enzymatica AB: Domen mot Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland överklagas

29 Aug

08:30

Enzymatica AB: Enzymatica sluter avtal om ColdZyme med ABEX Pharmaceuticals för Sydafrika

31 Jul

13:00

Enzymatica AB: Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret

17 Jul

08:30

Enzymatica AB: Domstolsutslag lägger restriktioner på Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland

16 Jul

08:30

Enzymatica AB: Enzymatica säkerställer finansiering av verksamheten

7 Jun

08:30

Enzymatica AB: Enzymatica sluter avtal med Qualia Pharma för Grekland och Cypern

22 May

08:30

Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma 2018 i Enzymatica AB (publ)

26 Apr

15:30

Enzymatica AB: Fortsatt tillväxt under det första kvartalet

26 Apr

08:30

Enzymatica AB: Nya resultat från Enzymaticas in vitro-studie: ColdZyme inaktiverar även coronavirus

11 Apr

08:45

Enzymatica AB: Ny ColdZyme-studie på elitidrottare bekräftar förebyggande och förkortande effekt

9 Apr

11:30

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2017

28 Mar

08:30

Enzymatica AB: Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB (publ)

21 Mar

13:00

Enzymatica AB: Stark tillväxt och internationellt genombrott under 2017

14 Feb

08:00

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.