Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Enzymatica

Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2018

08:30 / 1 April 2019 Enzymatica Press release

Pressmeddelande

1 april, 2019

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2018
Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.enzymatica.se  samt kan läsas via länk nedan. En engelsk kortversion av årsredovisningen finns tillgänglig på den engelskspråkiga versionen av hemsidan.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon:  08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se


Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/