Enzymbaserade medicintekniska produkter

ENZYMATICA

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North.

Nyckeltal

ENZYMATICA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 59,4 73,5 95,6
Omsättningstillväxt 62,9% 23,7% 30,0%
Rörelseresultat MSEK -30,2 -27,7 -20,2
Rörelsemarginal -50,8% -37,6% -21,1%
Vinst per aktie KR -0,35 -0,32 -0,25
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 110,7 82,6 80,3
Soliditet 82,7% 62,7% 61,4%
Nettoskuld MSEK -8,6 18,2 19,1
Antal miljoner aktier 90,9 90,9 90,9

Värdering

ENZYMATICA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 -9,2 -12,0
P/BV (x) 1,7 2,2 3,2 3,3
EV/S (x) 5,7 6,2 3,9 3,0
EV/EBITDA (x) 0,0 0,0 -10,4 -14,2
EV/EBIT (x) 0,0 0,0 -10,4 -14,2
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%