Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus har färdigställt projekt Stensåsa åt European Wind Investment A/S

08:30 / 28 November 2013 Eolus Vind Press release

Hässleholm, 2013-11-28 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Samtliga villkor för det avtal Eolus träffat med European Wind Investment A/S (EWII) avseende etablering av Stensåsa vindkraftpark har uppfyllts och köparen har tillträtt parken.

I december 2012 träffades avtal innebärandes att EWII förvärvade två vindkraftprojekt där Eolus skulle ansvara för uppförande av nyckelfärdiga anläggningar med en total effekt om 24 MW. Den andra av dessa vindkraftparker, Stensåsa i Vetlanda kommun, är nu färdigställd och tagen i drift. Köparen har tillträtt anläggningen. Stensåsa vindkraftpark består av sju stycken Vestas V90 2,0 MW med en beräknad årlig produktion på cirka 39 GWh. Den första parken, Lerkaka i Borgholms kommun, färdigställdes i juli och EWII tillträdde anläggningen i augusti.

-Processen med att färdigställa anläggningarna har gått väldigt bra tack vare gott samarbete med EWII, underentreprenörer och Vestas. Avtalet med EWII är ett av de största Eolus tecknat med en enskild kund och det känns väldigt stimulerande att vi fick förtroendet när EWII gjorde sina första investeringar i Sverige säger Per Witalisson, VD för Eolus.

-För EWII har samarbetet med Eolus från den allra första dagen varit en mycket positiv upplevelse. Vi har mött ett företag som arbetar professionellt och målinriktat men samtidigt hela tiden har en mänsklig och ytterst kundorienterad hållning i fokus. Projekten håller högsta kvalitet och färdigställdes tidigare än avtalat. EWII ser fram emot att fördjupa relationen med Eolus säger Erik Ravn Schmidt, projektansvarig hos EWII.

För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF