Projektering av vindkraftverk

EOLUS VIND

Eolus Vind har en lång erfarenhet av framförallt projektering av vindkraftverk och hjälper sina kunder från första ansökan till färdigt verk. Bolaget förvaltar även egna vindkraftverk där försäljningen består av el och el-certifikat. Eolus Vind verkar på en marknad som i hög grad påverkas av politiska beslut.

Nyckeltal

EOLUS VIND

2017 18e 2018/19e 2019/20e
Nettoomsättning MSEK
1234,2 1419,4 2861,6
Omsättningstillväxt
15,8% 15,0% 101,6%
Rörelseresultat MSEK
155,6 84,2 170,5
Rörelsemarginal
12,6% 5,9% 6,0%
Vinst per aktie KR
5,76 2,29 5,08
Utdelning per aktie KR
1,50 1,70 1,80
Eget kapital MSEK
765,5 785,2 869,5
Soliditet
64,4% 65,0% 72,9%
Nettoskuld MSEK
-252,9 -299,3 -398,2
Antal miljoner aktier
24,9 24,9 24,9